Yüz gelişte çene önde ise (mentum anterior) normal doğum mümkün

YÜZ GELİŞ (YÜZ PREZENTASYONU)
YÜZ GELİŞ İLE DOĞUM
Yüz geliş bir defleksiyon gelişidir, en ileri defleksiyon halidir. Yaklaşık 2000 doğumda bir görülür. Yüz prezentasyonunda fetusun pozisyonu çeneye göre tanımlanır. Baş pelvise submentobregmatik çap ile girmiştir.

Yüz gelişte çene önde ise (mentum anterior) normal doğum mümkün olabilmektedir ancak çene arkada ise (mentum posterior) normal doğum mümkün değildir sezaryen gereklidir. Yüz gelişlerin yaklaşık dörtte üçü mentum anteriordur.

Risk faktörleri:
– Anensefali en önemli risk faktörüdür
– Prematürite
– Grand multiparite
– Fetal anomaliler
– Polihidramnios
– İri fetus, bebeğin boynunun kalın olması
– Fetusun boynunda kordon olması

Doğum esnasında bebeğin burun, orbita kenarları, ağız ve çenesinin elle hissedilmesi tanıyı koydurur. Ultrasonografi tanıda yardımcı olabilir.

Bebeğin yan durması ise yani kafasının ve poposunun rahmin sağ ve sol

ANNE KARNINDA BEBEĞİN YAN DURMASI (TRANSVERS DURUŞ)
TRANSVERS (OMUZ) PREZENTASYON
Anne karnında bebeğin normal duruşu dik şekilde ve kafası aşağıda olacak şekildedir buna verteks prezentasyon denir. Bebeğin ters durması yani kafası yukarıda makatı aşağıda durması makat geliş olarak adlandırılır. Bebeğin yan durması ise yani kafasının ve poposunun rahmin sağ ve sol tarafına gelecek şekilde durması transvers situs (transvers duruş) olarak adlandırılır. Bebeğin kafasının hafif yukarıda veya aşağıda olacak şekilde gövdesinin çapraz durması (yani tam yan durmaması) şekline oblik duruş denir. Bebeğin yan duruşu iki şekilde olabilir, yan duran bebeğin sırtı aşağıda olabilir veya sırtı yukarıda olabilir. Yan duran bebek doğum kanalına omuzu önde olacak şekilde (omuz prezentasyonu) veya kolu önde gelecek şekilde girebilir. Yan duruş doğum sırasında yaklaşık 300 gebelikte bir görülür. Daha erken gebelik aylarında yapılan ultrasonografide daha sık rastlanır ancak bu bebekler hamilelik ayları ilerledikçe sıklıkla dönerler ve düz pozisyona gelirler.

Risk faktörleri:
– Prematürite
– Grand multiparite
– Polihidramnios
– Plasenta previa
– Uterin anomaliler

Transvers situs karnın elle muayenesi sırasında anlaşılabilir ancak en kesin tanı ultrasonografi ile koyulur. Tedavisi için veya bebeğin düz pozisyona döndürülmesi için herhangi bir işlem uygulanamaz. Eski yıllarda bebeğin dışarıdan elle çevirilmesi denense de riskli olduğu için bu işlem günümüzde terk edilmiştir. Yapılacak şey beklemektir. Doğum yaklaştığında veya doğum başladığında yapılan kontrolde bebek dönmüşse normal doğum gerçekleşebilir. Ancak doğum başladığında bebek hala yan (veya oblik) duruyorsa normal doğum gerçekleşemez, sezaryen gerekir.

Bazı kaynaklarda 5. Leopold manevrası şeklinde adlandırılan

LEOPOLD MANEVRALARI
Leopold menevraları ile karın üzerinden yapılan muayene sırasında bebeğin pozisyonu, prezentasyonu, angajman ve seviyesi belirlenir.
– 1. Leopold manevrası: Uterin fundus palpe edilerek burada fetusun bulunan kısmı belirlenir (baş veya makat).
– 2. Leopold manevrası: Sağ ve sol yanlar palpe edilerek fetal sırtın pozisyonu belirlenir.
– 3. Leopold manevrası: Önde gelen kısmın angaje olup olmadığı belirlenir.
– 4. Leopold manevrası: Önde gelen kısmın seviyesi belirlenir.

Leopold mavevraları Alman jinekolog Christian Gerhard Leopold tarafından tanımlanmıştır. Günümüzde bu manevrada belirlenen bulguların doğrulanması için ultrasonografiden faydalanılmaktadır. Özellikle obez ve polihidramnios olan gebeliklerde Leopold manevralarının başarıyla uygulanması zor olabilmektedir. Muayeneye başlamadan önce hastanın idrarını yaparak mesanesini boşaltması fayda sağlar.

Bazı kaynaklarda 5. Leopold manevrası şeklinde adlandırılan “Zangemeister manevrası” Alman jinekolog Wilhelm Zangemeister tarafından tanımlanmıştır (kaynak). Doğum başladıktan sonra uygulanır, amaç baş-pelvis uygunsuzluğunun olup olmadığını belirlemektir.