Yüz gelişte çene önde ise (mentum anterior) normal doğum mümkün

YÜZ GELİŞ (YÜZ PREZENTASYONU)
YÜZ GELİŞ İLE DOĞUM
Yüz geliş bir defleksiyon gelişidir, en ileri defleksiyon halidir. Yaklaşık 2000 doğumda bir görülür. Yüz prezentasyonunda fetusun pozisyonu çeneye göre tanımlanır. Baş pelvise submentobregmatik çap ile girmiştir.

Yüz gelişte çene önde ise (mentum anterior) normal doğum mümkün olabilmektedir ancak çene arkada ise (mentum posterior) normal doğum mümkün değildir sezaryen gereklidir. Yüz gelişlerin yaklaşık dörtte üçü mentum anteriordur.

Risk faktörleri:
– Anensefali en önemli risk faktörüdür
– Prematürite
– Grand multiparite
– Fetal anomaliler
– Polihidramnios
– İri fetus, bebeğin boynunun kalın olması
– Fetusun boynunda kordon olması

Doğum esnasında bebeğin burun, orbita kenarları, ağız ve çenesinin elle hissedilmesi tanıyı koydurur. Ultrasonografi tanıda yardımcı olabilir.

Leave a Reply